sobota, 16 kwietnia 2011

Lista zgłoszonych uczestników. Termin zgłoszeń

Dotychczas liczba zgłoszonych kandydatów na szkolenie wynosi 52 osoby

Termin zgłaszania się na kurs zostaje wydłużony do 19 kwietnia

Zapraszamy!

wtorek, 12 kwietnia 2011

sobota, 2 kwietnia 2011

Treści szkolenia. Co należy zabrać?

Treści teoretyczne:
 • Uwarunkowania prawne NSR;
 • Systemy działania SZ WP, NSR;
 • Struktura NSR;
 • Wizja i umiejscowienie NSR w strukturze SZ WP;
 • Działania Specjalne w NSR.
Treści praktyczne:
 • Przygotowanie bojowe NSR;
 • Przygotowanie operacyjne podsystemów NSR;
 • Obsługa broni palnej: Glock, AK-47, Beryl;
 • Zachowanie i schematy dla sytuacji kryzysowej;
 • Działania nieregularne NSR;
 • Szkolenie z zakresu ratownictwa taktycznego;
 • Szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego;
 • Zakładanie posterunków specjalnych w czasie W;
 • Szkolenie przeciwchemiczne.
Co należy zabrać?
 1. Dowód osobisty;
 2. Orzeczenie lekarskie, stwierdzające możliwość wzięcia udziału w szkoleniu;
 3. Przybory do mycia;
 4. Przybory do jedzenia (kubek, sztućce, talerz/miska);
 5. Śpiwór;
 6. Strój maskujący (mundur w dowolnym kamuflarzu);
 7. Przybory do pisania i notowania;
 8. Apteczkę (opcjonalnie);
 9. Strój kąpielowy;
 10. Latarkę i kompas.

Zgłoszenia. Wpłaty

Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 15.04.2011 do godziny 23.59, poprzez formularz zgłoszeniowy:

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHlvTGhCZmV5TkRGTENFakNtSVc1UVE6MQ

(w przypadku gdy podany link nie działa, należy skopiować go do przeglądarki) 

Wpłaty
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, i przesłaniu go, na skrzynkę emailową kursanta zostanie przesłany numer konta na które należy wpłacić należność za kurs.

Termin. Miejsce szkolenia. Koszt. Kontakt

Termin Szkolenia:
Szkolenie zasadnicze odbędzie się w dniach 28.04 - 03.05.2011
Egzaminy odbędą się w dniu 07.05.2011
Miejsce Szkolenia:
Szkolenie zasadnicze odbędzie się na kompleksie poligonowym w Rembertowie, zakwaterowanie do 28.04 do godziny 23.59 w kampusie AON, blok 79, za okazaniem przepustki
Egzaminy odbędą się w kampusie AON, blok 74 (godzina i sala zostaną podane we właściwym czasie)
Koszt:
Cena szkolenia to 250 zł (zawiera koszty zakwaterowania, materiały dla kursantów, posiłki, materiały wykorzystane podczas szkolenia)
Kontakt:


szef szkolenia:
mjr. Krzysztof Skoliszewski
zastępca organizacyjny:
st. sierżant Leszek Koch
kwatermistrz:
Jakub Piwowarski
zastępca ds. kursantów:
Marcin Rosiński

 • email: js5421nsr@gmail.com
 • tel.kom: 663-244-190

Cel szkolenia wstępnego. Organizator. Partnerzy.

CEL:
Celem szkolenia jest umożliwienie kandydatom dostania się do Narodowych Sił Rezerwowych. Dodatkowo, po ukończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają certyfikat, ułatwiający im dostanie się na wybrane kursy wojskowe oraz do wybranych uczelni wojskowych.
Certyfikat należy przedstawić na rok przed planowanym przystąpieniem na kurs / podjęcia nauki na uczelni wojskowej.
ORGANIZATOR:
Organizatorem szkolenia jest OSW "Strzelcy" działająca przy Ośrodku Szkolenia Wojskowego Rembertów.
OSW "Strzelcy" zajmuje się doszkalaniem młodzieży, pasjonatów oraz wszystkich osób chętnych do wstąpienia w szeregi Sił Zbrojnych RP.
PARTNERZY: 
Partnerami tegorocznego szkolenia będą:

Ministerstwo Obronny Narodowej; Akademia Obronny Narodowej; Wojskowa Komenda Uzupełnienia 
Warszawa-Rembertów

Korzyści ze służby w NSR


W okresie posiadania przydziału kryzysowego przez żołnierza rezerwy będącego pracownikiem, stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. 
Ponadto żołnierzom Narodowych Sił Rezerwowych w czasie pełnienia służby przysługuje min.:
-  wynagrodzenie za czas służby (ćwiczeń);
-  prawo do zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby;;
-  okres pełnienia służby w ramach NSR wlicza się do wysługi emerytalnej;
-  możliwość dofinansowania kosztów studiów, nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji;
-  prawo do odznaczeń, wyróżnień i nagród;
-  korzystanie z pierwszeństwa w zatrudnieniu w urzędach administracji publicznej na stanowiskach związanych z obronnością kraju.

Dla Kogo?

Do wstąpienia w szeregi Narodowych Sił Rezerwowych ochotniczo ubiegać się mogą żołnierze rezerwy do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 50 lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski 60 lat życia. Wniosek o powołanie do Narodowych Sił Rezerwowych składa się do Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Wstąpienie do Narodowych Sił Rezerwowych wiąże się z nadaniem przydziału kryzysowego na stanowisko służbowe określone w etacie jednostki wojskowej. Przydział kryzysowy może być nadany na okres od 2 do 6 lat z możliwością przedłużenia – jednak łącznie nie dłużej niż na okres 15 lat. Żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne – to ćwiczenia trwające łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

NSR Zadania

Narodowe Siły Rezerwowe to wyselekcjonowany ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych, zarówno w kraju jak i za granicą.

Przeznaczone są do wzmocnienia potencjału sił zbrojnych w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami sił zbrojnych lub zarządzania kryzysowego w celu udziału w:

·        zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków;
·        akcjach poszukiwawczych i ratowania życia ludzkiego;
·        oczyszczaniu terenu z materiałów wybuchowych, niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu;
·        ochronie mienia;
·        udziału w działaniach antyterrorystycznych;
·        wykonywaniu zadań przez siły zbrojne poza granicami państwa.